Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Sợ điện thoại

Tự dưng sợ điện thoại quá...

Tự ngẫm không nợ gì ai mà sao cứ bị đòi nợ liên miên...

Liệu hồn có ngày ta đi đòi lại nợ đời...:D

Chắc tối này cho điện thoại nghỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét