Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Nước ngập nhà!

(Hình chỉ có tính chất khiêu... dâm)

Mưa một tí là ngập, mưa một tí là ngập. Lúc ngập có cá bơi vào mà bắt thì sướng. Nửa đêm trời mưa, phải tỉnh dậy để canh đồ kẻo nước ngập, da xấu là vì thế đấy. Quyết định mua nhà lầu để ở, không thèm ở nhà thuê nữa. Xí!

Em xin hết ạ!