Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Bài thơ xưa

Ơn trời hôm nay tớ tìm được bài thơ này, ring về ngay. Bài thơ ngày xưa có người đã đọc....

BỐN ĐÊM SAY
1. Một tối nọ tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say!
Và thấy ngựa ai đang đứng trước cửa
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay,
Ngựa ai đấy, ngựa ai đang đứng
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?' -
'... Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi!
Đó chẳng qua là con bò cái
Bà già vừa mới cho tôi!'
- Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bò sữa có yên cương hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ!
2. Tối thứ hai tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say
Và thấy mũ ai đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày
Tôi hỏi vợ toi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay
Mũ ai đấy đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày?'
'Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi!
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi'
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ?
Quả tôi chưa thấy bao giờ!

3. Tối thứ ba tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say
Và thấy quần ai vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay
Quần ai đấy vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày?'
'Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái giẻ lau bát
Bà già vừa mới cho tôi'
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng giẻ bắt có thắt lưng, dây khóa?
Quả tôi chưa thấy bao giờ!
4. Tối thứ tư tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say
Và thấy đầu ai đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay
Đầu ai đấy đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?'
'Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi'
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bắp cải có râu, ria mép?
Quả tôi chưa thấy bao giờ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét